LaTeX

The Comprehensive LaTeX Symbol List

Epub 2.0.1

Beskrivning av NCX-filen

Epub 3.0.1

Valideringstjänst

Förklaring av valideringsfel

Epub-filens nödvändiga filer

Överblick över Epub 3.0.1-formatet

mimetype

Ska alltid ha innehållet application/epub+zip och måste ligga okomprimerad som första fil i zip-arkivet.

META-INF/container.xml

Detta är epub-filens startpunkt. Om epub-boken innehåller flera tolkningar (renditions) listas dessa här. I annat fall är det bara en referens till den enda tolkningens paketdefinitionsfil (.opf).

Referens för bl.a. META-INF och zip-filens särskilda krav

.opf – paketdefinitionsfil

Paketdefinitionsfilen har de tre obligatoriska delarna metadata (titel, författare, ISBN-nummer och liknande), manifest (förteckning över alla filer som ingår) och spine (rekommenderad linjär läsordning). Det finns också ett antal valbara delar som kan ingå. En av de refererade .xhtml-filerna måste vara markerad som innehållsförteckning (genom att i manifestet sätta properties="nav").

Det är bara .xhtml- och .svg-filer som man kan hänvisa till utan att ange fallback-alternativ. Omslagsbilden är därför typiskt refererad via en .xhtml-fil som fungerar som container för referensen till den faktiska bildfilen.

Referens för paketdefinitionsfilen

.xhtml – innehållsförteckning och innehåll

Innehållsförteckningen är en vanlig XHTML5-fil med det extra elementet <nav epub:type="toc">. För att attributet epub:type ska kunna sättas krävs att (lämpligtvis) HTML-taggen i början av filen innehåller en deklaration: xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"

Referens för nav-filen

Tillverkning av epub-fil med zip

En epub-fil är en zip-fil med vissa speciella krav. Ett signifikant krav är att första filen i zip-arkivet måste vara filen "mimetype" och den får inte vara komprimerad. Lämpliga kommandon för att skapa rätt zip-fil är följande:

zip -X0 min_bok.zip mimetype

zip -rDX9 min_bok.zip * -x mimetype

Döp sedan om min_bok.zip till .epub

Källa: http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=55681